Zapisnik o provedenom postupku i rang listi kandidata: skladištar - kućni majstor

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 03 Studeni 2021 13:34

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

 

KLASA:112-01/21-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-21-18

 

U Vinkovcima, 3. studeni 2021.godine

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, za radno mjesto skladištar-kućni majstor – 1 izvršitelj u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija „ (u daljnjem tekstu :Centar) objavljeno u Narodnim Novinama broj 107/2021. od 1. listopada 2021. godine, na stranicama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, dana 3. studenoga donosi

 

 

ZAPISNIK O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTI KANDIDATA

  

Povjerenstvo u sastavu: ravnateljica, Marija Lukenda, Marko Štefanac, voditelj Odjela pomoćno tehničkih poslova  i Gordana Capjak, likvidator-blagajnik, imenovano temeljem Odluke ravnateljice KLASA:112-01/21-01/7,URBROJ:2196-111-01-01-21-1 od 1.listpada 2021.godine,  utvrdilo  je slijedeće:

Pismenoj provjeri znanja pristupili su Željko Petričević, Vinkovci i  Damir Zdep, Vinkovci dana 26.listopada 2021. god. u prostorijama Centra u 10.sati uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

 

Razgovor ( intervju) sa kandidatima proveden je dana 3.studenoga 2021. god. u prostorijama Centra.

Nakon provedenog pismenog testiranja i razgovora ( intervjua ) s kandidatima Povjerenstvo je provelo bodovanje cijelog postupka , te je utvrđena slijedeća   rang lista kandidata : 

 

 

Redni broj Ime i prezime kandidata Bodovanje pisanog dijela Bodovanje intervjua Ukupan broj bodova
1. Željko Petričević 15 17 32
2. Damir Zdep 10 12 22Nakon obavljenog bodovanja Povjerenstvo utvrđuje slijedeće:

 

Kandidat Željko Petričević iz Vinkovaca ima najveći broj bodova , ukupno  32 boda te predlažemo da se sa kandidatom sklopi ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme sukladno  natječaju.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

1.Marija Lukenda,  

2. Marko Štefanac,  

3.Gordana Capjak,   

 

PDF DOKUMENT možete preuzeti ovdje

 

Novi natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 03 Studeni 2021 12:24

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je novi Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini.

Natječaj je objavljen 29. listopada 2021. godine u Narodnim novinama (br: 117/21) te u Večernjem listu i Jutarnjem listu.

Poveznica na Natječaj:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325508.html

Odluka o poništenju prethodnog Natječaja objavljena je u istim Narodnim novinama

Obavijest o odgodi poziva za razgovor (intervjua)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 28 Listopad 2021 12:21

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA:112-01/21-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-21-17

U Vinkovcima, 28.listpada 2021.godine

 OBAVIJEST O ODGODI

POZIVA NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj, objavljen u „Narodnim novinama", broj 107/21 od 1. listopada 2021. godine, za prijam radnika na radno mjesto Skladištar /kućni majstor– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, na razgovor (intervju) koji se trebao održati  dana  29.listopada 2021.g. zbog izvanrednih okolnosti održati će se dana 3.studeni 2021. godine ( srijeda ) u sjedištu Centra na adresi V. Gortana 16, prema dolje navedenom rasporedu:

-          Damir Zdep, Vinkovci:          10:00 sati

-          Željko Petričević, Vinkovci:  10:30 sati

Na razgovor su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 10 bodova na pisanom testiranju.

Kandidati  su dužni ponijeti sa sobom važeću identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ukoliko kandidat ne pristupi razgovoru više se ne smatra kandidatom.

Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, a kroz razgovor Povjerenstvo utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 20. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 10 bodova.

 

POVJERENSTVO

 

Poziv na razgovor (intervju) - Skladištar/kućni majstor

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 27 Listopad 2021 12:27

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

 

KLASA:112-01/21-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-21-16

 

U Vinkovcima, 27. listopada 2021.godine

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj, objavljen u „Narodnim novinama", broj 107/21 od 1. listopada 2021. godine, za prijam radnika na radno mjesto Skladištar /kućni majstor– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, na razgovor (intervju) koji će se održati 

dana 29. listopada 2021. godine ( petak ) u sjedištu Centra na adresi V. Gortana 16, prema dolje navedenom rasporedu:

-          Damir Zdep, Vinkovci:          10:00 sati

-          Željko Petričević, Vinkovci:    10:30 sati

Na razgovor su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 10 bodova na pisanom testiranju.

Kandidati  su dužni ponijeti sa sobom važeću identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ukoliko kandidat ne pristupi razgovoru više se ne smatra kandidatom.

Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, a kroz razgovor Povjerenstvo utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 20. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 10 bodova.

 

POVJERENSTVO

Obavijest i upute o održavanju testiranja - skladištar - kućni majstor

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 20 Listopad 2021 13:27

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA:112-01/21-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-21-11

U Vinkovcima, 21.listpad 2021.godine

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija „( u daljnjem tekstu Povjerenstvo) donosi :

 

OBAVIJEST I UPUTE  O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

 

Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku natječaja za popunjavanje radnog mjesta skladištar-kućni majstor -neodređeno puno radno vrijeme-1 izvršitelj/ica , objavljenog u Narodnim Novinama 107/2021. od 1. listopada 2021. god. dane su u nastavku.

Pismena provjera znanja i sposobnosti -testiranje  će se održati 26.listopada 2021. god.( utorak ) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Centra, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci.

 Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu i pravodobnu prijavu na natječaj pozivaju se na pisanu provjeru znanja i to kako slijedi:

1.    Danijel Tot, Vinkovci

2.    Željko Petričević, Vinkovci

3.    Nenad Ratković, Vukovar

4.    Damir Zdep, Vinkovci

5.   Antun Neferanović, Privlaka

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom terminu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatom.

Svi pozvani kandidati koji dolaze u Centar dužni su kod dolaska dati na uvid potvrdu o cijepljenju  ili preboljenju ili negativan test na SARS-Cov 2 virus. Kandidati koji ne predoče tražene potvrde neće moći pristupiti testiranju.

Provjera znanja  i sposobnosti kandidata sastoji se od pismene provjere i intervjua .Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 0-20 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili pismeno testiranje ako su za isto  dobili najmanje 10 bodova. Kandidati koji uspješno polože pismeno testiranje, pristupit će intervjuu (razgovoru) s članovima Povjerenstva, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Centra https://czr-malaterezija.hr/ . Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Centru te stečeno radno iskustvo i rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu i  Odluku o izboru kandidata za zapošljavanje na radno mjesto skladištar-kućni majstor.

Kandidati koji su pristupili provjeri znanja imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj u roku  15 dana od dana objave na web  stranici Centra poštujući važeće epidemiološke upute i mjere.

 

PRAVILA TESTIRANJA

Kandidati su dužni doći u predvorje Centra 15 minuta prije početka održavanja testiranja.

Kandidati koji dođu nakon 10:00 sati neće moći pristupiti testiranju.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja (test) koja su jednaka za sve kandidate.

Pisana provjera znanja traje 45. minuta.

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

-          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

-          koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

-          napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

-          razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila, bit će udaljen s provjere znanja, a njegov test se neće razmatrati.                                                                                                     

     

Predsjednica povjerenstva

Marija Lukenda, mag.oec.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1.       Statut Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“( https://czr-malaterezija.hr/dokumenti-i-akti/opci-akti.html )

2.       Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga ( https://czr-malaterezija.hr/dokumenti-i-akti/opci-akti.html )

3.       Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava (NN 68/15)

4.       Pravilnik o kućnom redu Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

 (https://czr-malaterezija.hr/dokumenti-i-akti/opci-akti.html)

 

PDF DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDJE.

JAVNI NATJEČAJ - za prijem pripravnika na određeno puno radno vrijeme - za radna mjesta Rehabilitator (m/ž) i Socijalni radnik (m/ž)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 20 Listopad 2021 07:00

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA:112-01/21-02/2

URBROJ:2196-111-01-01-21-1

 

U Vinkovcima,18.listopad 2021. godine

Na temelju članka 24. i 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/17, 66/20) i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, sukladno Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini KLASA: 112-06/21-01/2; URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021. godine i članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, ravnateljica Centra za rehabilitaciju“ Mala Terezija“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem pripravnika na određeno puno radno vrijeme: - 12 mjeseci kroz „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“:

 

1.Rehabilitator/ica -1 izvršitelj/ica (m/ž)

Uvjeti:

-završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko -rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti ili logopedije

-da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

2. Socijalni radnik - 1 izvršitelj/ica(m/ž)

Uvjet:

-diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

-da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Osim navedenih kandidati moraju ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (www.mjere.hr).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

a) vlastoručno potpisanu prijavu (u kojoj se obavezno navode podaci podnositelja prijave kao što su osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje),

b) životopis,

c) dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

d) potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenosti ne starija od 30 dana računajući od dana objave natječaja,

e) potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja ne starija od 30 dana od dana objave natječaja,

f) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice),

g) rodni list

h) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana računajući od dana objave natječaja

 

Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu kandidata  da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu da se svi njegovo osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete konačan izbor kandidata provest će se na temelju razgovora( intervjua). Ako kandidat ne pristupi intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“,  s naznakom: »Natječaj za  radno mjesto – ( naznaka radnog mjesta) – ne otvaraj«, isključivo putem pošte na adresu: Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija „ Vladimira Gortana 16, 32 100 Vinkovci.

 

O rezultatima natječaja kandidati se neće pojedinačno pismeno obavještavati već će biti  obaviješteni u zakonskom roku  putem  web stranice https://czr-malaterezija.hr Centra.

RAVNATELJICA

Marija Lukenda, mag. oec.

 

PDF DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

JAVNI NATJEČAJ - za prijem radnika/radnice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto Skladištar-kućni majstor (m/ž)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 01 Listopad 2021 07:00

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA:112-01/21-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-21-1

 

U Vinkovcima,1.listopad 2021. godine

Temeljem čl. 212 st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 ,98/19, 64/20, 138/20), članka  24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine“, broj 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 61/18,), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, ravnateljica Centra za rehabilitaciju“ Mala Terezija“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem radnika/radnice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

 

Skladištar-kućni majstor (m/ž) – 1 izvršitelja/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme
 

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-završena SSS/KV

-hrvatsko državljanstvo

- radno iskustvo 5 godina

- probni rad 2 mjeseca

- nepostojanje zakonskih zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrb (NN 157/13

  152/14,99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19, 64/20, 138/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

3. dokaz o stručnoj spremi (preslika)

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak

    (ne stariju od 30 dana)

5. potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu kandidata  da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu te dokaz o načinu na koji je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu da se svi njegovo osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj te će joj biti upućena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ bit će objavljen način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na web-stranici Centra za rehabilitaciju Mala Terezija bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: »Natječaj za  radno mjesto – ( naznaka radnog mjesta) – ne otvaraj«, na adresu: Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija „ Vladimira Gortana 16, 32 100 Vinkovci.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici Centra.

 RAVNATELJICA

Marija Lukenda, mag. oec.

 

PDF DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDJE

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 29 Rujan 2021 07:59

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini, sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta ("Narodne novine", broj 96/03 i 33/05).

Natječaj je objavljen 24. rujna 2021. godine u „Narodnim novinama“, te na mrežnoj stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) a otvoren je 15 dana od objave odnosno do 9. listopada 2021. godine.

Tekst objavljenog natječaja možete pronaći na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8323195.html

Stranica 6 od 17

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com