Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci KLASA: 112-01/22-02/...

Obavijest o održavanju razgovora za kandidate

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci KLASA: 112-01/22-02/...

Obavijest o izmjeni rasporeda testiranja kandidatima za radno mjesto SERVIRKA-POMOĆNI RADNIK U KUHINJI

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci U Vinkovcima, 05. ko...

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kandidatkinja za pismeno testiranje i razgovor/intervju

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, za prijam u radn...

Izvori za pismeno testiranje kandidata za javni natječaj objavljen u NN 84/2022. (20.7.2022.)

1. Pomoćni kuhar, servirka-pomoćni radnik u kuhinji a) Pravilnik o kućnom redu Centra za rehabilita...

Javni natječaj za radna mjesta: pomoćni kuhar (1), servirka (1), čistačica (2), pralja-glačara (1), njegovatelj (1)

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“   KLASA: 112-01/22-02/1 URBROJ: 2196-111-01-01-22-1   ...

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com