Obavijest o izboru kandidata po natječaju za pripravnika-socijalni radnik

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci   KLASA:112-01/22-02...

Javni natječaj za prijem pripravnika na određeno puno radno vrijeme - Socijalni radnik

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“ Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci   KLASA:112-01/22-02...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci KLASA: 112-01/22-02/...

Obavijest o održavanju razgovora za kandidate

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci KLASA: 112-01/22-02/...

Obavijest o izmjeni rasporeda testiranja kandidatima za radno mjesto SERVIRKA-POMOĆNI RADNIK U KUHINJI

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci U Vinkovcima, 05. ko...

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kandidatkinja za pismeno testiranje i razgovor/intervju

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, za prijam u radn...

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com