Poziv za dostavu ponuda za nabavu svježeg mesa (svinjetina, junetina)

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“ Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci KLASA: 406-01/23-03/15...

Odluka o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi

Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija"V. Gortana 16, 32100 Vinkovci32100 VinkovciKlasa: 406-01/23-...

Poziv za dostavu ponuda za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“ Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci KLASA: 406-01/23-03/6 ...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju za pripravnika-socijalni radnik

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci   KLASA:112-01/22-02...

Javni natječaj za prijem pripravnika na određeno puno radno vrijeme - Socijalni radnik

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“ Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci   KLASA:112-01/22-02...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci KLASA: 112-01/22-02/...

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com