Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Plinski štednjak sa električnom pećnicom

Centar za rehabilitaciju Mala Terezija Vladimira Gortana 16 32100 Vinkovci   OBJAVLJUJE   POZI...

Odluka o odabiru za predmet nabave: Industrijski stroj za glačanje putem pare

Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci, Vladimira Gortana 16    Klasa: 406-01/23-03/18...

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Industrijski stroj za glačanje putem pare

Centar za rehabilitaciju Mala Terezija Vladimira Gortana 16 32100 Vinkovci   OBJAVLJUJE   POZI...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju - radni terapeut (2 izvršitelja)

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci   KLASA: 112-01/23-...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto: čistačica

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci   KLASA: 112-01/23-...

Javni natječaj za radno mjesto: Radni terapeut (2 izvršitelja)

KLASA: 112-01/23-02/2 URBROJ: 2196-111-01-01-23-1   U Vinkovcima, 9.lipnja 2023.   Temeljem čl....

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com