Česta pitanja i odgovori

Tko može ostvariti pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja?

Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta

-      potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen

-      u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala

-      ima više vrsta teških oštećenja zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba

U slučajevima propisanim Zakonom, status njegovatelja može se priznati jednom od članova obitelji s kojim živi u obiteljskoj zajednici.

Ukoliko je djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom osigurana usluga smještaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, ne može se priznati status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.  Roditelju ili drugoj osobi priznaje se pravo na status roditelja njegovatelja kada dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom boravi manje od četiri sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluge boravka.

 

Koja prava u sustavu socijalne skrbi mogu ostvariti osobe s invaliditetom ili drugim težim promjenama u zdravstvenom stanju?

U okviru sustava socijalne skrbi osobe (djeca, mladi, odrasle osobe) s invaliditetom ili težim promjenama u zdravstvenom stanju mogu ostvariti  sljedeće prava:

  • doplatak za pomoć i njegu,
  • naknadu do zaposlenja
  • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
  • socijalne usluge (smještaj, boravak, pomoć u kući, psihosocijalnu podršku, rana intervencija za djecu s razvojnim poteškoćama, pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, organizirano stanovanje)

 


Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com