Započela provedba projekta „The First Step to a Happy Childhood“

U utorak 09. srpnja 2013. godine po potpisivanju ugovara projekt „The First Step to a Happy Childhood“ je započeo sa provedbom. Projekt se provodi u sklopu programa ''Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici'',  a financira se kroz IV. komponentu Instrumenta pretpristupne pomoći - Razvoj ljudskih potencijala.

Nositelj projekta je Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci, a partneri na projektu su: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., Vukovarsko-srijemska županija, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Centar za socijalnu skrb Vukovar, Centar za socijalnu skrb Županja i Zavod za osposobljavanje ''Janeze Levca'' iz Republike Slovenije.

Ukupna vrijednost projekt je 204.439,07 EUR, od čega EU financira 89,13%, a 10,87% nositelj i partneri, a trajanje projekta je 18 mjeseci.

Opći cilj projekta je razvoj novih socijalnih usluga u Vukovarsko-srijemskoj županiji namijenjenih poboljšanju zdravlja i kvalitete života djece s razvojnim teškoćama i njihovim obiteljima.

Specifični ciljevi projekta su razvoj i uspostava novog modela rane intervencije djece s rizicima i teškoćama u razvoju, te jačanje kapaciteta i umrežavanje relevantnih institucija i ustanova na području Vukovarsko-srijemske županije, kao i povećanje svijesti lokalne zajednice.

Predmet projekta je razvoj novih socijalnih usluga u Vukovarsko-srijemskoj županiji namijenjenih poboljšanju zdravlja i kvalitete života djece s razvojnim teškoćama i njihovih obitelji. Projekt je fokusiran na razvoj stručnih kapaciteta za uvođenje novih rehabilitacijskih programa u sustavu socijalne skrbi.

Petak, 26 Srpanj 2013 02:00
Pročitano 4639 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com