Natječaj za voditelja projekta "The first step to happy childhood"

CENTAR ZA REHABILITACIJU "MALA TEREZIJA"
V.GORTANA 16, 32100 VINKOVCI

KLASA: 112-03/13-01/1
UR.BROJ: 2196-111-01-01-13-1
U Vinkovcima, 06.08.2013.god.

Na temelju članka 4. i članka 5. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" ravnateljica Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci raspisuje

 NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci na radno mjesto voditelja/cu projekta "The First Step to a Happy Childhood" IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala.

 

1 izvršitelj

 

O s n o v n i  u v j e t i :

-         VSS

-         poznavanje engleskog jezika C1

-         iskustvo u provođenju projekta financiranih iz EU fondova

 Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

-         životopis

-         domovnicu

-         ovjerenu presliku diplome o završenom školovanju

-         dokaz o poznavanju engleskog jezika

-         presliku radne knjižice

-         potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci

 

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja poštom na adresu: CENTAR ZA REHABILITACIJU "MALA TEREZIJA" Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci  s naznakom "Prijava na natječaj".

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Detaljnije informacije o natječaju možete saznati na web stranici HZZ-a Vinkovci.

 RAVNATELJICA

 Maria Brčić, dipl.soc.radnica

Petak, 02 Kolovoz 2013 02:00
Pročitano 3762 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com