Poziv za dostavu ponuda za nabavu svježeg mesa (svinjetina, junetina)

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“
Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA: 406-01/23-03/15

Ur. BROJ: 2196-111-01-01-23-3
U Vinkovcima, 09.03.2023

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

                                                                                                                             

Poštovani,

Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu  Svježeg mesa (svinjetina, junetina) evidencijski broj nabave 12/2023 te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda:

 

Poziv možete preuzeti OVDJE

Četvrtak, 09 Ožujak 2023 12:45
Pročitano 629 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com