Odluka o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi

Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija"
V. Gortana 16, 32100 Vinkovci
32100 Vinkovci
Klasa: 406-01/23-03/6
Ur.broj:2196-111-01-01-23-7

U Vinkovcima 23.02. 2023

Na osnovi članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju Mala Terezija, Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga i Izmjene i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga KLASA: 012-04/23-02/1, URBROJ:2196-111-01-1-23-1 od 2.siječnja 2023. god. Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda KLASA:406-01-23-03/6,UR. BROJ:2196-111-01-01-23-6 od 21.02.2023. donesena je odluka o odabiru:

 

Navedenu odluku možete preuzeti OVDJE

Petak, 24 Veljača 2023 13:11
Pročitano 677 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com