Poziv za dostavu ponuda za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“
Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA: 406-01/23-03/6

Ur. BROJ: 2196-111-01-01-23-3
U Vinkovcima, 14.02.2023

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda, evidencijski broj nabave 6/2023 te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda...

 

Poziv možete preuzeti OVDJE

Utorak, 14 Veljača 2023 13:25
Pročitano 667 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com