Obavijest i odluka o odabiru za predmet nabave: Uređaj za neurofeedback terapiju

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 12 Srpanj 2024 09:46

Centar za rehabilitaciju
Mala Terezija
Vinkovci; Vladimira Gortana 16

Klasa: 406-01/24-03/14
Urbroj: 2196-111-01-01-24-3

U Vinkovcima, 10.07.2024.


Na osnovi članka 23. Statuta Centra za rehabilitaciju Mala Terezija, Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Klasa: 012-04/20-01/1; Urbroj: 2196-111-01-01-20-1 od 15.04.2020.) i Izmjena Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Klasa: 012-04/23-02/1 Urbroj: 2196-111-01-1-23-1 od 02. siječnja 2023.) Centra za rehabilitaciju Mala Terezija, te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (Klasa: 406-01/24-03/14, Urbroj: 2196-111-01-01-24-2 od 10. srpnja 2024. godine), donesena je odluka o odabiru:

 

Navedenu odluku možete preuzeti OVDJE

Obavijest o odabiru možete preuzeti OVDJE

 

 

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: uređaj za neurofeedback terapiju

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 01 Srpanj 2024 12:18

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) i Pravilniku  o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Klasa: 012-04/20-01/1; Urbroj: 2196-111-01-01-20-1 od 15.04.2020.) i Izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Klasa: 012-04/23-02/1 Urbroj: 2196-111-01-1-23-1 od 02. siječnja 2023.) Centra za rehabilitaciju Mala Terezija, Centar provodi postupak jednostavne nabave: 

 

Poziv možete preuzeti OVDJE

 

Obavijest o izboru kandidata po natječaju - fizioterapeut

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 24 Lipanj 2024 14:56

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“
Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

KLASA: 112-01/24-02/1
URBROJ:2196-111-01-01-24-27

U Vinkovcima, 21. lipnja 2024. god.


O B A V I J E S T

o izboru kandidata po natječaju


Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 3, (fizioterapeut), a koji je objavljen dana 31. svibnja 2024. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnoj stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i u Narodnim novinama (broj NN 65/2024 ) da je nakon provedenog natječajnog postupka izabran slijedeći kandidat:

1. S.A (Mirkovci-Vinkovci)

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na sudjelovanju u ovom natječaju.


Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

 

Obavijest o izboru kandidata po natječaju - njegovatelj/ica

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 24 Lipanj 2024 14:53

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“
Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

KLASA: 112-01/24-02/1
URBROJ:2196-111-01-01-24-28

U Vinkovcima, 21. lipnja 2024. god.


O B A V I J E S T

o izboru kandidata po natječaju


Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto njegovatelj/ica , a koji je objavljen dana 31. svibnja 2024. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnoj stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i u Narodnim novinama (broj NN 65/2024 ) da su nakon provedenog natječajnog postupka izabrani slijedeći kandidati:

1. M.C. (Cerna)
2. S.K. (Vinkovci)
3. S.V. (Cerić)

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na sudjelovanju u ovom natječaju.


Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

 

Obavijest o održavanju razgovora (intervjua) za kandidate - fizioterapeut

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 18 Lipanj 2024 15:06

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“
Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

KLASA: 112-01/24-02/1
URBROJ:2196-111-01-01-24-24
U Vinkovcima, 18.lipnja 2024. god.


O B A V I J E S T O
ODRŽAVANJU RAZGOVORA (INTERVJUA) ZA KANDIDATE

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili uvjet na pismenom testiranju održanom 18.lipnja 2024. god., za radno mjesto stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 3 (fizioterapeut )- 1 izvršitelj , na razgovor ( intervju) s Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja kako bi se utvrdile sposobnosti i motivacije za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.
Razgovor s Povjerenstvom provesti će se dana 20. lipnja 2023. god. ( četvrtak) u prostorijama Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ ,Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci , s početkom u 8:00 sati


1. Marija Vulić
2. Angela Butorac
3. Stjepan Antolović
4. Nikolina Manojlović
5. Ivana Zovko


Kandidati su dužni ponijeti sa sobom važeću identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervju).
Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni putem Web stranice Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ : https://czr-malaterezija.hr/

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Obavijest o održavanju razgovora (intervjua) za kandidate - njegovatelj/ica

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 18 Lipanj 2024 15:04

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“
Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

KLASA: 112-01/23-02/1
URBROJ:2196-111-01-01-23-25
U Vinkovcima, 18.lipnja 2024. god.


O B A V I J E S T O
ODRŽAVANJU RAZGOVORA (INTERVJUA) ZA KANDIDATE

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili uvjet na pismenom testiranju održanom 18.lipnja 2024. god., za radno mjesto njegovatelj - 3 izvršitelja , na razgovor ( intervju) s Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja kako bi se utvrdile sposobnosti i motivacije za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.
Razgovor s Povjerenstvom provesti će se dana 20. lipnja 2023. god. ( četvrtak) u prostorijama Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ ,Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci , s početkom u 9:00 sati


1. Silvija Vukojević
2. Sanda Krznarić
3. Marina Cenić


Kandidati su dužni ponijeti sa sobom važeću identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervju).
Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni putem Web stranice Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ : https://czr-malaterezija.hr/

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Obavijest i upute o pismenom testiranju, popis kandidata - fizioterapeut

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 14 Lipanj 2024 11:33

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“
Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

KLASA: 112-01/24-02/1
URBROJ:2196-111-01-01-24-20

U Vinkovcima, 14. lipnja 2024.god.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ ( u daljnjem tekstu :Povjerenstvo), za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, za radno mjesto stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 3- fizioterapeut , 1 izvršitelj u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ objavljeno u Narodnim novinama broj 65/2024. od 31.05.2024.godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ utvrđuje:

OBAVIJEST I UPUTE O PISMENOM TESTIRANJU , POPIS KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA PISMENO TESTIRANJE

Povjerenstvo utvrđuje :
I. POPIS KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO STRUČNI RADNIK U SUSTAVU SOCIJALNE ZAŠTITE 3 - FIZIOTERAPEUT

1. Marija Vulić
2. Angela Butorac
3. Stjepan Antolović
4. Nikolina Manojlović
5. Filip Mendeš
6. Ivana Zovko


II. Kandidati iz točke I. pozivaju se na pismeno testiranje koje će se održati dana 18. lipnja ( utorak) 2024. god, u prostorijama Centra za rehabilitaciju “Mala Terezija“, V. Gortana 16, 32100 Vinkovci u 8,30 sati .
Kandidati koji ostvare najmanje polovicu od ukupnog broja bodova na pisanoj provjeri znanja ( testiranju ) biti će pozvani na razgovor( intervjuu) s Povjerenstvom , o čemu će biti obavješteni putem web stranice Centra : https://czr-malaterezija.hr
Kako bi pristupili pisanoj provjeri znanja ( testiranju) kandidati su dužni pri dolsku predočiti odgovarajuću važeću identifikacijsku ispravu, sami snositi troškove dolaska.
Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.
Pisana provjera znanja (testiranje) sadržavat će pitanja iz slijedećeg:

a) Pravilnik o kućnom redu Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ , Vinkovci
Dostupno na web stranici Centra: https://czr-malaterezija.hr/
https://czr-malaterezija.hr/images/file/dokumenti_i_akti/opci_akti/pravilnik_o_kucnom_redu_CZR_Mala_Terezija.pdf
b) Fizikalna medicina i opća rehabilitacija, Ivo Jajić i suradnici, Medicinska zaklada Zagreb, 2000.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.
Maksimalan broj ostvarenih bodova na testiranju je 20, a na intervjuu je 15 bodova (svaki član Povjerenstva od 1-5 bodova). Pisana provjera znanja traje 45 minuta. Ispravak, precrtavanje ponuđenih odgovora nije dopušteno i neće biti priznati kao točan odgovor. Povjerenstvo će na temelju ostvarenih bodova utvrditi rang listu kandidata.

III. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:
- Koristiti bilo kakvom literaturom i bilješkama
- Koristiti mobitel ili bilo koja druga komunikacijska sredstva
- Napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja za vrijeme testiranja
- Razgovarati sa ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

U slučaju kršenja prethodno navedenoga kandidat će biti udaljen s testiranja te Povjerenstvo neće ocjenjivati rezultate testa navedenoga kandidata , te će se smatrati da je navedeni kandidat povukao prijavu na natječaj.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Obavijest i upute o pismenom testiranju, popis kandidata - njegovatelj/ica

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 14 Lipanj 2024 11:28

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“
Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

KLASA: 112-01/24-02/1
URBROJ:2196-111-01-01-24-21

U Vinkovcima, 14. lipnja 2024.god.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ ( u daljnjem tekstu :Povjerenstvo), za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, za radno mjesto njegovatelj, 3 izvršitelja u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“, objavljeno u Narodnim novinama broj 65/2024. od 31.05.2024.godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ utvrđuje:

OBAVIJEST I UPUTE O PISMENOM TESTIRANJU , POPIS KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA PISMENO TESTIRANJE

Povjerenstvo utvrđuje:


I. POPIS KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO NJEGOVATELJ/ICA

1. Sanda Krznarić
2. Marina Cenić
3. Silvija Vukojević

II. Kandidati iz točke I. pozivaju se na pismeno testiranje koje će se održati dana 18. lipnja ( utorak) 2024. god, u prostorijama Centra za rehabilitaciju “Mala Terezija“, V. Gortana 16, 32100 Vinkovci u 9,30 sati .
Kandidati koji ostvare najmanje polovicu od ukupnog broja bodova na pisanoj provjeri znanja ( testiranju ) biti će pozvani na razgovor ( intervjuu) s Povjerenstvom , o čemu će biti obavješteni putem web stranice Centra : https://czr-malaterezija.hr
Kako bi pristupili pisanoj provjeri znanja ( testiranju) kandidati su dužni pri dolsku predočiti odgovarajuću važeću identifikacijsku ispravu, sami snositi troškove dolaska.
Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pisana provjera znanja (testiranje) sadržavat će pitanja iz slijedećeg:
a) Pravilnik o kućnom redu Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ , Vinkovci
Dostupno na web stranici Centra: https://czr-malaterezija.hr/
https://czr-malaterezija.hr/images/file/dokumenti_i_akti/opci_akti/pravilnik_o_kucnom_redu_CZR_Mala_Terezija.pdf

b) Zdravstvena njega , Nada Prlić ,udžbenik za učenike srednjih medicinskih škola

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.
Maksimalan broj ostvarenih bodova na testiranju je 20, a na intervjuu 15 bodova ( svaki član Povjerenstva od 1-5 bodova).Pisana provjera znanja traje 45 minuta. Ispravak, precrtavanje ponuđenih odgovora nije dopušteno i neće biti priznati kao točan odgovor. Povjerenstvo će na temelju ostvarenih bodova utvrditi rang listu kandidata.

III. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:
- Koristiti bilo kakvom literaturom i bilješkama
- Koristiti mobitel ili bilo koja druga komunikacijska sredstva
- Napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja za vrijeme testiranja
- Razgovarati sa ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red


U slučaju kršenja prethodno navedenoga kandidat će biti udaljen s testiranja te Povjerenstvo neće ocjenjivati rezultate testa navedenoga kandidata , te će se smatrati da je navedeni kandidat povukao prijavu na natječaj.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Stranica 1 od 17

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com