Javni natječaj za radna mjesta: fizioterapeut (1), njegovatelj (3) i edukacijski rehabilitator - pripravnik (1)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 29 Svi 2024 12:30

Temeljem članka 259. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 ,71/23 i 156/23), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24), članka 23. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Odluke o utvrđenom broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2024. godini (KLASA: 132-03/24-01/01; URBROJ: 524-08-01-02/1-24-2), ravnateljica Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radna mjesta

 

1. Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 3 (fizioterapeut) - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad 3 mjesec.
Uvjeti za prijam u radni odnos: završen studij za zanimanje prvostupnik fizioterapeut i odobrenje za rad nadležne komore, položeni stručni ispit, nepostojanje zapreka iz članka 261. stavka. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 , 71/23 i 156/23).

 

2. Njegovatelj - 3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad 1 mjesec.
Uvjeti za prijam u radni odnos: završena osnovna škola i tečaj njegovatelj/ice, nepostojanje zapreka iz članka 261. stavka. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

 

3. Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 (edukacijski rehabilitator - pripravnik) – 1 izvršitelj na određeno (12 mjeseci) puno radno vrijeme
Uvjeti za prijam u radni odnos: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj ili priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u skladu s propisima kojima se regulira edukacijsko-rehabilitacijska djelatnosti, nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba, nepostojanje zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

Javni poziv za dodjelu nagrada udomiteljima za 2024. godinu

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 10 Svi 2024 12:49

Poštovani, na temelju članka 56. stavka 3. Zakona o udomiteljstvu („Narodne novine“, broj 115/18 i 18/22) i članka 4. Pravilnika o dodjeli nagrade udomiteljima (Narodne novine, broj 46/19) na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (https://mrosp.gov.hr) objavljen Javni poziv za dodjelu nagrada udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2024. godini.
Poziv je objavljen 6. svibnja 2024. godine na naslovnoj stranici i pod rubrikom Ostali natječaji, pozivi i odluke. Otvoren je 15 dana od dana objave odnosno do 22. svibnja 2024. godine.
Pozivu i obrascima za prijavu možete pristupiti i putem linka:
https://mrosp.gov.hr/natjecaji-pozivi-i-zaposljavanje/ostali-natjecaji-pozivi-i-odluke/javni-poziv-za-prikupljanje-inicijativa-za-dodjelu-nagrada-udomiteljima-za-uspjehe-u-obavljanju-udomiteljstva-u-2024-godini/13426

Odluke o odabiru ponuda

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)
Četvrtak, 11 Travanj 2024 16:42

Odluke o odabiru ponuda:

 

1. Odluku o odabiru ponude za predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi možete preuzeti OVDJE

2. Odluku o odabiru ponude za predmet nabave: Svježe meso (junetina i svinjetina) možete preuzeti OVDJE

3. Odluku o odabiru ponude za predmet nabave: Juhe, dodatci jelima, začini i slični proizvodi možete preuzeti OVDJE

4. Odluku o odabiru ponude za predmet nabave: Žitarice i proizvodi od žitarica možete preuzeti OVDJE

5. Odluku o odabiru ponude za predmet nabave: Materijali za higjenske potrebe i njegu možete preuzeti OVDJE

 

Poziv za dostavu ponude za svježe meso ( svinjetina, junetina)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 26 Ožujak 2024 14:19

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“
Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

KLASA: 406-01/24-03/12

Ur. BROJ: 2196-111-01-01-24-3
U Vinkovcima, 26.03.2024

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

 

Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu  Svježeg mesa (svinjetina, junetina) evidencijski broj nabave 12/2024 te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda:

 

Poziv možete preuzeti OVDJE:

Izjavu o nekažnjavanju možete preuzeti OVDJE:

Poziv za dostavu ponude za mlijeko i mliječne proizvode

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 04 Ožujak 2024 12:47

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“
Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA: 406-01/24-03/8
Ur. BROJ: 2196-111-01-01-24-3
U Vinkovcima, 27.02.2024


POZIV ZA DOSTAVU PONUDE


Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda evidencijski broj nabave 3/2024 te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda...

 

Poziv možete pruzeti OVDJE

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Plinski štednjak sa električnom pećnicom

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 31 Listopad 2023 12:47

Centar za rehabilitaciju Mala Terezija

Vladimira Gortana 16

32100 Vinkovci

 

OBJAVLJUJE

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET NABAVE:

PLINSKI ŠTEDNJAK SA ELEKTRIČNOM PEĆNICOM

Evidencijski broj nabave 23/2023

 

Dokument poziva možete preuzeti OVDJE

Odluka o odabiru za predmet nabave: Industrijski stroj za glačanje putem pare

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 12 Listopad 2023 10:47

Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija"

Vinkovci, Vladimira Gortana 16 

 

Klasa: 406-01/23-03/18

Urbroj: 2196-111-01-01-23-8

 

U Vinkovcima, 12.09.2023.

 

Na osnovi članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju Mala Terezija, Pravilnika  o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Klasa: 012-04/20-01/1; Urbroj: 2196-111-01-01-20-1 od 15.04.2020.) i Izmjena Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Klasa: 012-04/23-02/1 Urbroj: 2196-111-01-1-23-1 od 02. siječnja 2023.) Centra za rehabilitaciju Mala Terezija, te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (Klasa: 406-01/23-03/18, Urbroj: 2196-111-01-01-23-7 od 12. rujna 2023. godine), donesena je Odluka o odabiru:

 

 Navedenu Odluku možete preuzeti OVDJE

 

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Industrijski stroj za glačanje putem pare

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 29 Kolovoz 2023 14:28

Centar za rehabilitaciju Mala Terezija

Vladimira Gortana 16

32100 Vinkovci

 

OBJAVLJUJE

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE: 

ZA PREDMET NABAVE INDUSTRIJSKI STROJ ZA GLAČANJE PUTEM PARE

Evidencijski broj nabave 21/2023

 

Dokument poziva možete preuzeti OVDJE

Stranica 2 od 17

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com