Aktivnosti za korisnike usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške za vrijeme COVID 19 epidemije

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 20 Travanj 2020 08:45

Zbog epidemije COVID-19, prema naputcima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te Zavoda za javno zdravstvo na nivou cijele Hrvatske je obustavljeno pružanje usluga Rane intervencije i Psihosocijalne podrške. Tako je i u našoj ustanovi, te su naši zaposlenici preraspodijeljeni na rad sa odraslim korisnicima koji su na stalnom smještaju. Ne znamo do kada će ova situacija trajati, te zbog toga uvodimo novosti u komunikaciji i radu. Komunikacija će se odvijati preko naše Web stranice, Facebook stranice, putem telefona, Viber grupa, maila...

IZVJEŠTAVANJE:

- obavijesti od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku, te Zavoda za javno zdravstvo vezano uz pružatelje usluga u sustavu socijalne skrbi na Web i Facebook

- obavijesti o situaciji i organizaciji CZR "Mala Terezija" za vrijeme krize uzrokovane epidemijom možete pratiti na našoj Web stranici, te Facebook stranici

 

SAVJETOVANJE I PREPORUKE:

- preporuke glazbe od strane glazbenog terapeuta za slušanje kod kuće - Facebook stranica

savjetovanje i kontakt sa postojećim korisnicima: putem naših brojeva telefona, te odgovaranje na pitanja putem Facebook chata u najavljenim terminima za postojeću struku

- senzorna: preporuke materijala i aktivnosti za rad kod kuće

- preporuke crtića, videomaterijala

 

AKTIVNOSTI

- E likovni: likovni terapeut će osmisliti temu tjedna, koju ćemo ponedjeljkom objaviti na našoj Facebook stranici, tu će se nalaziti pojašnjenje što treba napraviti, te do četvrtka napraviti i poslati na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili u Facebook inbox. Svakog petka ćemo napraviti galeriju sa pristiglim radovima. Svi naši pratitelji se mogu uključiti, uz naše korisnike

kineziterapija: za postojeće korisnike uključene u kineziterapiju, putem Viber grupa, bit će im dostavljeni videomaterijali sa lakšim vježbama za rad kod kuće

logogped i rehabilitator: za zainteresirane korisnike, slanje radnih materijala za rad kod kuće

radna terapija: na Facebook stranici će biti objavljivani videomaterijali sa snimkama uvježbavanja Aktivnosti dnevnog života, igre te ideje za rad kod kuće

- glazba i pokret: videoprezentacije, slanje postojećim korisnicima u njihove Viber grupe

- iskustva roditelja i poruke podrške: zainteresirani roditelji će moći podijeliti svoja iskustva sa trenutnom situacijom, izolacijom i boravkom kod kuće

 

 

Obavijest obiteljima korisnika stalnog smještaja - mogućnost videopoziva

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 16 Travanj 2020 14:09

Obavještavamo obitelji naših korisnika koji su na stalnom smještaju: Zbog nemogućnosti posjeta uzokovanom epidemijom Covid - 19 omogućili smo prostor za videopozive putem aplikacije Viber. Videopozivi su mogući od ponedjeljka do petka (8:00-15:00), dok su obični telefonski razgovori dostupni cjelodnevno. Molimo obitelji da kada žele obaviti videopoziv, da nam se jave standardnim kanalima radi uspostavljanja veze i dovođenja korisnika u prostor za razgovor

Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID 19 za pružatelje usluga u sustavu socijalne skrbi

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 16 Travanj 2020 14:05

Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID 19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi - preuzmite OVDJE

 

Obavijest - za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pralja/glačara na neodređeno vrijeme

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 04 Prosinac 2019 14:46

Vinkovci, 04.12.2019.

 

O B A V I J E S T

 

Temeljem prijava na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto pralja-glačara u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci obavještavamo da je primljena Vesna Biberović iz Vinkovaca, osoba sa zakonskom prednošću prema odredbama Zakona o Hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19).

 

 

RAVNATELJICA
Janja Mišić-Rudelić, dipl. soc. rad.

 

 CENTAR ZA REHBILITACIJU

„MALA TEREZIJA“ VINKOVCI

 

KLASA:112-02/19-01/7
URBROJ: 2196-111-01-01-19-24

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta: Pralja/glačara (m/ž) - na neodređeno puno radno vrijeme

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 15 Studeni 2019 07:00

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci na temelju članka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunjavanje radnog mjesta:

1. Pralja -glačara (m/ž)

- rad na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti:
- završena osnovna škola
- radno iskustvo nije potrebno
- da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu potrebno priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- rodni list
- svjedodžba o završenoj stručnoj spremi
- potvrda HZMO o radnom stažu
- uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 30 dana)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavaju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim uvjetima, priložiti dokaz propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se isključivo poštom, preporučeno, na: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci, s naznakom "Za natječaj za pralju-glačaru“, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni putem web stranice Centra.

Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti.

KLASA: 112-02/19-01/7

URBROJ:2196-111-01-01-19-1

 Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci
Ravnateljica:
Janja Mišić-Rudelić, dipl. soc. rad.     

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme - Rehabilitator (pripravnik) (m/ž)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 08 Studeni 2019 07:00

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017)

i članka 16. Kolektivnog ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) raspisuje

N A T J E Č A J

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno  puno radno vrijeme

  1. Rehabilitator (pripravnik) (m/ž) – radno mjesto I vrste, 1 izvršitelj na pripravnički staž

           na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Poziv za dostavu ponude - nabava svježeg mesa

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 31 Listopad 2019 07:00

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu SVJEŽEG MESA  , te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.


Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.00,00 kuna bez PDV-a (tzv. Bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv možete preuzeti klikom na poveznicu: Poziv za dostavu ponude

Obavijest o izdavanju i zaprimanju e-računa od 1.7.2019.

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 12 Srpanj 2019 14:05
Stranica 7 od 15

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com