Obavijest - Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 09 Listopad 2020 17:09

Obavještavamo Vas da je na temelju Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05) i članka 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, br. 111/05) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

Natječaj je objavljen dana 09. listopada 2020. g. u “Narodnim novinama” te na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike  ( www.mrosp.gov.hr), a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 24. listopada 2020. godine.

U Natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

 

 

NATJEČAJ - za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - Edukacijski rehabilitator (pripravnik)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 01 Rujan 2020 08:00

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i članka 16. Kolektivnog ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) raspisuje

N A T J E Č A J

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno  puno radno vrijeme

1. Edukacijski rehabilitator (pripravnik) (m/ž) – radno mjesto I vrste, 1 izvršitelj na pripravnički staž   

na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva-pripravništvo

Uvjeti:

- završen prediplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko rehabilitacijskih znanosti

 - da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14,

   99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

  Uz prijavu potrebno je priložiti:

 - životopis (vlastoručno potpisan )

 - presliku osobne iskaznice

 - presliku diplome o stečenom akademskom zvanju i stupnju

 - dokaz o nezaposlenosti (radi ispunjavanja kriterija za korištenje mjere zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a) 

 - potvrda HZMO o radnom stažu (ne starije od 30 dana)

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni i kazneni postupak ( ne stariji od 30 dana)

  Stručne i opće sposobnosti kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete propisane javnim

  natječajem  utvrđivati će se razgovorom s povjerenstvom (intervjuom).

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim, uvjetima, priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https//branitelji.gov. hr/zapošljavanje-843/843  

 

Napomena: Dokaz da kod pojedinih kandidata ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o  socijalnoj skrbi pribaviti će po službenoj dužnosti Centra.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se isključivo poštom, preporučeno, na :   Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci, s naznakom „Za natječaj“, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnose potpunu  (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

                                                                                 Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

                                                                                                         Ravnateljica:

                                                                                      Janja Mišić-Rudelić, dipl. soc. rad.

 

KLASA:  112-06/20-01/2

URBROJ: 2196-111-01-01-20-1

Isporuka zaštitne opreme - Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 20 Travanj 2020 09:30

Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije 17.04.2020. isporučio je CZR "Mala Terezija" proporcionalno broju korisnika i zaposlenika zaštitnu opremu i to:

Maske - 4×50 kom

Rukavice - 9×100 kom

Zaštitna odijela - 10 kom

Medicinski sapun - 5 l

Alkohol - 10 l

Dezinficijens - 43×0,5 l

Isti materijal je po primitku stavljen na raspolaganje korisnicima i zaposlenicima

Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID 19 za pružatelje socijalnih usluga

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 20 Travanj 2020 09:16

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 16. travnja 2020. donio je Odluku o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi.

Odluka nalaže županijskim stožerima civilne zaštite da formiraju timove za kontrolu Uputa, te svakodnevno kontroliraju provedbu: u domovima za starije i nemoćne čiji su osnivači Republika Hrvatska, te županije, u obiteljskim domovima za starije i nemoćne, u privatnim domovima za starije, nemoćne, psihički bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom, te kod drugih pružatelja usluga smještaja i organiziranog stanovanja.

Cijelu odluku možete preuzeti OVDJE

 

Aktivnosti za korisnike usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške za vrijeme COVID 19 epidemije

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 20 Travanj 2020 08:45

Zbog epidemije COVID-19, prema naputcima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te Zavoda za javno zdravstvo na nivou cijele Hrvatske je obustavljeno pružanje usluga Rane intervencije i Psihosocijalne podrške. Tako je i u našoj ustanovi, te su naši zaposlenici preraspodijeljeni na rad sa odraslim korisnicima koji su na stalnom smještaju. Ne znamo do kada će ova situacija trajati, te zbog toga uvodimo novosti u komunikaciji i radu. Komunikacija će se odvijati preko naše Web stranice, Facebook stranice, putem telefona, Viber grupa, maila...

IZVJEŠTAVANJE:

- obavijesti od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku, te Zavoda za javno zdravstvo vezano uz pružatelje usluga u sustavu socijalne skrbi na Web i Facebook

- obavijesti o situaciji i organizaciji CZR "Mala Terezija" za vrijeme krize uzrokovane epidemijom možete pratiti na našoj Web stranici, te Facebook stranici

 

SAVJETOVANJE I PREPORUKE:

- preporuke glazbe od strane glazbenog terapeuta za slušanje kod kuće - Facebook stranica

savjetovanje i kontakt sa postojećim korisnicima: putem naših brojeva telefona, te odgovaranje na pitanja putem Facebook chata u najavljenim terminima za postojeću struku

- senzorna: preporuke materijala i aktivnosti za rad kod kuće

- preporuke crtića, videomaterijala

 

AKTIVNOSTI

- E likovni: likovni terapeut će osmisliti temu tjedna, koju ćemo ponedjeljkom objaviti na našoj Facebook stranici, tu će se nalaziti pojašnjenje što treba napraviti, te do četvrtka napraviti i poslati na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili u Facebook inbox. Svakog petka ćemo napraviti galeriju sa pristiglim radovima. Svi naši pratitelji se mogu uključiti, uz naše korisnike

kineziterapija: za postojeće korisnike uključene u kineziterapiju, putem Viber grupa, bit će im dostavljeni videomaterijali sa lakšim vježbama za rad kod kuće

logogped i rehabilitator: za zainteresirane korisnike, slanje radnih materijala za rad kod kuće

radna terapija: na Facebook stranici će biti objavljivani videomaterijali sa snimkama uvježbavanja Aktivnosti dnevnog života, igre te ideje za rad kod kuće

- glazba i pokret: videoprezentacije, slanje postojećim korisnicima u njihove Viber grupe

- iskustva roditelja i poruke podrške: zainteresirani roditelji će moći podijeliti svoja iskustva sa trenutnom situacijom, izolacijom i boravkom kod kuće

 

 

Obavijest obiteljima korisnika stalnog smještaja - mogućnost videopoziva

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 16 Travanj 2020 14:09

Obavještavamo obitelji naših korisnika koji su na stalnom smještaju: Zbog nemogućnosti posjeta uzokovanom epidemijom Covid - 19 omogućili smo prostor za videopozive putem aplikacije Viber. Videopozivi su mogući od ponedjeljka do petka (8:00-15:00), dok su obični telefonski razgovori dostupni cjelodnevno. Molimo obitelji da kada žele obaviti videopoziv, da nam se jave standardnim kanalima radi uspostavljanja veze i dovođenja korisnika u prostor za razgovor

Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID 19 za pružatelje usluga u sustavu socijalne skrbi

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 16 Travanj 2020 14:05

Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID 19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi - preuzmite OVDJE

 

Obavijest - za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pralja/glačara na neodređeno vrijeme

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 04 Prosinac 2019 14:46

Vinkovci, 04.12.2019.

 

O B A V I J E S T

 

Temeljem prijava na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto pralja-glačara u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci obavještavamo da je primljena Vesna Biberović iz Vinkovaca, osoba sa zakonskom prednošću prema odredbama Zakona o Hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19).

 

 

RAVNATELJICA
Janja Mišić-Rudelić, dipl. soc. rad.

 

 CENTAR ZA REHBILITACIJU

„MALA TEREZIJA“ VINKOVCI

 

KLASA:112-02/19-01/7
URBROJ: 2196-111-01-01-19-24

Stranica 4 od 13

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com