Poziv za dostavu ponude - nabava svježeg mesa

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 31 Listopad 2019 07:00

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu SVJEŽEG MESA  , te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.


Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.00,00 kuna bez PDV-a (tzv. Bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv možete preuzeti klikom na poveznicu: Poziv za dostavu ponude

Obavijest o izdavanju i zaprimanju e-računa od 1.7.2019.

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 12 Srpanj 2019 14:05

Poziv za dostavu ponude za nabavu profesionalne perilice posuđa

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 17 Lipanj 2019 13:32

CENTAR ZA REHABILITACIJU
''MALA TEREZIJA'' VINKOVCI
Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Kontakt osoba: Marko Štefanac
Tel: 0989534418
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
U Vinkovcima, ­­­­­18.06.2019.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: PROFESIONALNA PERILICA POSUĐA

Evidencijski broj nabave: 4/2019.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):  65.000,00 kn

  1. UVJETI NABAVE

Način izvršenja: Narudžbenica
Rok izvršenja: 45 dana od donošenja odluke o odabiru ponuditelja
Rok trajanja ugovora: do izvršenja ili do isteka roka izvršenja
Rok valjanosti ponude: 45 dana od otvaranja ponuda
Mjesto izvršenja: Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci, V. Gortana 16, 32100 Vinkovci
Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka valjanog računa: račun se ispostavlja na adresu: Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci, V. Gortana 16, 32100 Vinkovci
Cijena ponude: U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.
Cijenu ponude potrebno je prikazati da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude sa PDV-om.

 

Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda

Dokazi sposobnosti:

-potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave.

-pravna i poslovna sposobnost/upis u sudski, obrtni ,strukovni ili drugi odgovarajući registar.

3.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponudbeni list

Troškovnik

Dokazi

4.NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja nije ispravno popunjena.

Rok za dostavu ponude: 01.07.2019.

Način dostave ponude: osobno ili poštom s naznakom na omotnici:

-naziv i adresa naručitelja

-naziv i adresa ponuditelja

-evidencijski broj nabave

-naziv predmeta nabave

-naznaka -ne otvaraj-

Mjesto dostave ponude: Centar za rehabilitaciju Mala Terezija Vinkovci, V.Gortana16, 32100  Vinkovci.

 

Pisanu obavijest rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

Dokumente možete preuzeti klikom na naziv:

1. Tehničke karakteristike profesionalne perilice posuđa i tehničke karakteristike automatskog omekšivača vode

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

Javni natječaj za prodaju službenih vozila Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 17 Lipanj 2019 10:05

Natječaj traje od 17.lipnja do 28. lipnja 2019.

Uvjete natječaja možete preuzeti ovdje: Javni natječaj za prodaju službenih vozila Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija"

Uskršnja radionica

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 16 Ožujak 2018 12:44

Povodom Svjetskog dana socijalnog rada, organizirana je uskršnja radionica koja je okupila mnoštvo talenata i kreativnosti u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“. Uz veliku motivaciju, dob i iskustvo nisu više bili važni te se stoga okupila vrlo šarolika, ali vrlo vesela družina. Uz domaćine, sudjelovali su i djeca iz OŠ A.G.Matoš, Vinkovci, Dječjeg Doma „Sveta Ana“, te nešto stariji članovi udruga „Golubica“ iz Vukovara, „Golubovi“ iz Županje i Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci.

Za strukturiranost rada i dobru atmosferu pobrinuli su se djelatnici i volonteri „Male Terezije“ te volonteri Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara, Vinkovci.

Zanimljivi uradci, koji su nastali na radionici, biti će izloženi posjetiteljima „Male Terezije“ tokom uskršnjih blagdana.

 

 

 

Događanja i aktivnosti u veljači 2018.

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 21 Veljača 2018 08:33

Kao i svaki mjesec, tako je i veljača u Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ donijela brojna događanja i zanimljivosti. Izdvajajući najznačajnije, svakako je vrijedno spomenuti zabavu „Valentinovo pod maskama“, na kojoj su sudjelovali i gosti iz Udruge Golubovi Županja, Crvenog križa Županja te Udruge „Golubica“ Vukovar. Tom prigodom plesalo se i pjevalo, a niti uzbuđenja nije nedostajalo u natjecateljskom dijelu.

Već sljedeći dan, korisnici Centra sudjelovali su na manifestaciji „Šokačko sijelo“ u Županji.  Također su se rado odazvali i pozivu za uzvratni posjet Golubici iz Vukovara gdje se ponovo družilo i plesalo pod maskama.

Nadalje, uspješna suradnja Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i Hrvatskog fotosaveza  te Fotokluba Vinkovci nastavljena je novom radionicom pod nazivom „Ususret Uskrsu“, u kojoj su nadograđene ranije usvojene vještine rada tehnikom kemograma. Već uhodani tim sastavljen od voditeljica Zlate Medak i Mirjane Pešec,  suradnika Predraga Bosnara, Lee Stojanović te stručnih djelatnika Vere Gvozdić, Tanje Ćuković i Petra Šajfara kroz dva dana intenzivno su radili s korisnicima Centra osnažujući ih i motivirajući u kreativnom izražavanju. Tom prigodom nastale su unikatne uskršnje pisanice koje će krasiti prostore Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, a vrijeme ispunjeno zajedništvom, radom i učenjem, zasigurno će dugo pamtiti svi sudionici radionice. 

Božićna priredba

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 20 Prosinac 2017 08:54

Prosinac je mjesec darivanja i druženja. Tako su i u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“, Vinkovci (Centar) već od prvog dana krenula razna zanimljiva događanja. Središnji događaj, ne samo po datumu, nego i po uloženom trudu, zbio se 15. prosinca. Naime, korisnici Centra, zajedno s gostima, uz rad terapeuta, odgajatelja i drugih stručnih radnika osmislili su i izveli božićnu priredbu.

Na samom početku, ravnateljica Centra Janja Mišić-Rudelić, uputila je uvodne riječi i pozdrave dobrodošlice svim gostima. Među njima su bile i cheerleadersice iz „Ma&Ko“ kluba Vinkovci, koje su sve prisutne počastili zanimljivim točkama, a posebice atraktivnim akrobacijama. Uslijedili su pojedinačni i grupni nastupi kojima su korisnici pokazali plesne korake, pjesme, recitacije i koreografije koje su marljivo vježbali i učili. Nekima od njih ovo je bio prvi javni nastup ispred mnogobrojne publike, no to se uopće nije primijetilo. Štoviše, iskreni osmjesi i zdušno nastupanje bilo je vidljivo u svakom nastupu. Stoga ne čudi odaziv i svesrdno bodrenje velikog broja uzvanika koji su uživali u svakoj minuti programa. 

Tri dana u prosincu

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 14 Prosinac 2017 13:54

U organizaciji Hrvatskog foto saveza, od 1. do 3. prosinca održana je fotoradionica "Tri dana u prosincu" s korisnicima Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci. Tom prigodom mladi s teškoćama u razvoju sudjelovali su u izradi kemograma i božićnih čestitiki tehnikom enkaustike. Voditeljice radionice Zlata Medak i Mirjana Pešec sa suradnikom Predragom Bosnarom, uz pomoć stručnjaka "Male Terezije" Vere Gvozdić i Petra Šajfara, uspješno su motivirale sudionike za kreativno izražavanje. Tijekom rada postignuto je ugodno radno ozračje. Svi sudionici bili su oduševljeni svojim postignućima. Osobit ponos iskazali su pri završnom postavljanju izložbe njihovih radova u predvorju Centra. 

Za vrijeme trajanja radione, Janja Mišić-Rudelić, ravnateljica "Male Terezije", svesrdno je davala podršku svim sudionicima te se i osobno uključivala. Ova "Tri dana u prosincu" korisnicima će zasigurno ostati dani lijepih uspomena jer su stekli nova znanja i ovladali do tada njima nepoznatim vještinama i tehnikama.

 

 

Izvor: Vinkovački list

Stranica 2 od 10

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com