Predavanje: Model rane intervencije u Centru za rehabilitaciju "Mala Terezija"

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 21 Studeni 2017 14:42

U utorak 26.9.2017., u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“, Vinkovci (u daljnjem tekstu Centar), održano je predavanje o ranoj intervenciji za djecu kod koje je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju ili razvojni rizik. Predavanje je organiziralo Društvo socijalnih radnika Vukovarsko-srijemske županije. Riječ je o strukovnom udruženju koje među svojim ciljevima ima unaprjeđenje i zaštitu interesa profesije socijalnog rada, ali i promicanje prava te interesa socijalno osjetljivih skupina, pojedinaca i zajednica. Na području naše županije djeluje od 2001. godine kroz organiziranje stručnih skupova i predavanja te apliciranje projekata iz područja socijalne skrbi.

Spomenuto predavanje održale su ravnateljica Centra Janja Mišić-Rudelić i Ivana Kolarević, dipl.soc.radnica, a prisustvovalo je 50-ak stručnjaka iz područja socijalne skrbi i drugih srodnih područja. Nakon uvodnih općih informacija o ustroju samog Centra te broju korisnika i usluga koje im se pružaju, predavačice su se usmjerile na model rane intervencije. Konkretnije, riječ je o usluzi koja je definirana Zakonom o socijalnoj skrbi i podzakonskim aktima. Pruža se djeci do navršene 3., odnosno 7. godine života, a obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu savjetodavnu pomoć roditeljima/članovima obitelji kod ranije navedene skupine djece. U provođenju rane intervencije sudjeluje tim stručnjaka kojeg čine rehabilitator (defektolog), logoped, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut i radni terapeut.

Predavačice su pojasnile postupak ostvarivanja prava na uslugu rane intervencije. Naime, roditelji se trebaju javiti u svoj Centar za socijalnu skrb gdje podnose zahtjev. Nakon što Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ zaprimi zahtjev od Centra za socijalnu skrb, pozvati će roditelje u određeni termin na procjenu. Tada se na temelju dokumentacije, razgovora s obitelji i neposrednog pregleda djeteta, procjenjuju potrebe obitelji i utvrđuju potrebni tretmani za dijete. Nakon provedene interdisciplinarne procjene i donošenja rješenja o priznavanju prava, dijete se uključuje na potrebne tretmane, a roditeljima se pruža stručna savjetodavna pomoć.

Uz navedeno, predavačice su sudionike upoznale i s dodatnim uslugama koje se pružaju u Centru, a namijenjene su djeci u najranijoj dobi i njihovim roditeljima. Radi se o terapiji sa psom, programu terapijskog jahanja, terapiji senzorne integracije i klubu roditelja. Pri tome valja naglasiti kako su svi spomenuti postupci i tretmani za djecu i roditelje u potpunosti besplatni.

Završni dio predavanja posvećen je primjerima dobre prakse te pregledu do sada provedenih projekata nastalih s ciljem unaprjeđivanja usluga za djecu s teškoćama u razvoju, odnosno razvojnim odstupanjima i razvojnim rizicima.

Potpomognuta komunikacija za djecu s teškoćama u razvoju

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 21 Studeni 2017 14:22
U Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, 4. Srpnja 2017. započeta je edukacija u okviru projekta „Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama“. Nositelj navedenog projekta je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet iz Zagreba (ERF), u suradnji s UNICEFOM i Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER). Glavni ciljevi su jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva za sustavnu primjenu potpomognute komunikacije te unaprjeđenje dostupnosti asistivne tehnologije i primjerene podrške u radu sa djecom s razvojnim odstupanjima/teškoćama 0-8 godina. Prvog dana edukacije predavači s Fakulteta elektrotehnike i računarstva pojasnili su kako postoje različite metode i sredstva svedena pod zajednički nazivnik asistivnih tehnologija kojima se olakšava pristup informacijama i komunikacjia. Unutar ovog općeg pojma, poseban naglasak bio je na potpomognutoj komunikaciji (eng. AAC) koja u značajnoj mjeri pomaže osobama koje ne mogu koristiti govor. Potpomognuta komunikacija može biti niskotehnološka kao što su primjerice kartice i sličice kojima osoba može pokazivati što želi reći, ili visokotehnološka koja je zasnovana na korištenju računala, programa i mreže. S obzirom na ciljeve ranije spomenutog projekta, fokus je bio na visokotehnološkoj asistivnoj tehnologiji u potpomognutoj komunikaciji ili drugim riječima, kako osobama koje ne mogu koristiti govor omogućiti komunikaciju uz pomoć suvremenih tehnologija. Predavačice su napomenule kako danas postoje kvalitetne aplikacije na hrvatskom jeziku koje se mogu koristiti u potpomognutoj komunikaciji. Najvažnije od njih, kao što su Slovarica, Komunikator+, Komunikator 2, E-galerija, Matematički vrtuljak, Matematička igraonica, Domino brojalica, E-galerija senior, Ponašalica, Pamtilica, Glaskalica, ICT-AAC matematika, dostupne su dostupne na web stranici www.ict-aac.hr. Kako bi se postigao cilj projekta sustavne primjene potpomognute komunikacije, edukaciju su pohađali stručnjaci iz Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, Vinkovci, ali i gosti iz drugih organizacija koje se bave pružanjem usluga za djecu s teškoćama u razvoju. Uz to, dodijeljeni su tableti s gore navedenim aplikacijama te su se polaznici upoznali s načinom rada i područjima primjene. Drugi dan edukacije održao se u poliklinici „Zlatni Cekin“ iz Slavonskog Broda, gdje se posebno istaknula važnost transdisciplinarnog pristupa procjenjivanju potreba djeteta te planiranju rada. Uz to, neizmjerna je uloga roditelja u tome procesu, koji nikako ne bi trebao biti pasivni promatrač, nego aktivni sudionik koji zapravo provodi najviše vremena s djetetom i koji kroz svakodnevne situacije može nastaviti razvijati ono što se postiglo tretmanom stručnjaka. Treći dan edukacije ponovno se održavao u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, a razmatralo se pitanje odabira adekvatnog rješenja potpomognute komunikacije za svako pojedino dijete s poteškoćama u razvoju. Pri tome je ponovo naglašena važnost dobre i temeljite procjene svakog djeteta kroz transdisciplinarni pristup. Također, brojnost, dostupnost i prilagodljivost asistivnih tehnologija potpomognute komunikacije (raznolikost aplikacija, uređaja, raznih pomagala, senzora, itd.) ostavlja dovoljno mogućnosti pronalaska najoptimalnijeg rješenja za svako pojedino dijete. Stručnjaci iz Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, Vinkovci, kao polaznici edukcije u okviru spomenutog programa ističu kako je vrlo potrebito pratiti nove trendove i spoznaje te ih implementirati u rad s djecom s teškoćama u razvoju. Na taj način osigurava se najbolja moguća usluga i individualizirani pristup. Budući da su projektom pružateljima usluga osigurani tableti sa svime potrebnim te kontinuirana edukacija stručnjaka, za očekivati je široka primjena asistivne tehnologije, odnosno potpomognute komunikacije u radu s djecom s teškoćama u razvoju.

ISPRAVAK I DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centara za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 03 Studeni 2016 23:22

CENTAR ZA REHABILITACIJU

"MALA TEREZIJA"VINKOVCI

KLASA: 023-01/16-01/1

URBROJ: 2196-111-01-01-16-5

U VINKOVCIMA, 03. 11. 2016. g.

 Na temelju čl. 41. Statuta Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci, Upravno vijeće na 3. sjednice održanoj 03. 11. 2016. godine, objavljuje

ISPRAVAK I DOPUNU JAVNOG NATJEČAJA

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centara za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 24 Listopad 2016 20:42

Temeljem odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,  47/99 i 35/08 )  te odredbe članka 153. st. 3. Zakona o socijalnoj skrbi („ Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16 ) te odredbe čl. 41. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, KLASA: 012-03/14-01/1, URBROJ: 2196-111-01-01-14-1 od 09. travnja 2015. godine, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci temeljem Odluke donesene na sjednici održanoj dana 20. listopada 2016. god. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanju ravnatelja/ice Centara za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci  

Poziv za dostavu ponude javne nabave mlijeka i mliječnih proizvoda

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2014 02:00

Poštovani:

Pozivamo vas da dostavite ponude javne nabave mlijeka i mliječnih proizvoda. Rok za dostavu ponuda je 25. kolovoza 2014., a detaljnije podatke možete vidjeti u prilogu:

Natječaj za voditelja projekta "The first step to happy childhood"

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 02 Kolovoz 2013 02:00

CENTAR ZA REHABILITACIJU "MALA TEREZIJA"
V.GORTANA 16, 32100 VINKOVCI

KLASA: 112-03/13-01/1
UR.BROJ: 2196-111-01-01-13-1
U Vinkovcima, 06.08.2013.god.

Započela provedba projekta „The First Step to a Happy Childhood“

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 26 Srpanj 2013 02:00

U utorak 09. srpnja 2013. godine po potpisivanju ugovara projekt „The First Step to a Happy Childhood“ je započeo sa provedbom. Projekt se provodi u sklopu programa ''Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici'',  a financira se kroz IV. komponentu Instrumenta pretpristupne pomoći - Razvoj ljudskih potencijala.

Prvi Uskrsni turnir u stolnom tenisu za osobe s intelektualnim teškoćama

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 14 Ožujak 2013 01:00

U utorak  5.3.2013.god. s početkom u 9:00 sati u prostorima Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ održao se 1. Uskrsni turnir u stolnom tenisu za osobe s intelektualnim teškoćama.

Stranica 2 od 8

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com