Obavijest i odluka o odabiru za predmet nabave: Uređaj za neurofeedback terapiju

Centar za rehabilitaciju Mala TerezijaVinkovci; Vladimira Gortana 16 Klasa: 406-01/24-03/14Urbroj: ...

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: uređaj za neurofeedback terapiju

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) i Pravilniku  o provedbi p...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju - fizioterapeut

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci KLASA: 112-01/24-02/1U...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju - njegovatelj/ica

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci KLASA: 112-01/24-02/1U...

Obavijest o održavanju razgovora (intervjua) za kandidate - fizioterapeut

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci KLASA: 112-01/24-02/1U...

Obavijest o održavanju razgovora (intervjua) za kandidate - njegovatelj/ica

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci KLASA: 112-01/23-02/1U...

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com