ISPRAVAK I DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centara za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

CENTAR ZA REHABILITACIJU "MALA TEREZIJA"VINKOVCI KLASA: 023-01/16-01/1 URBROJ: 2196-111-01-01-16-...

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centara za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

Temeljem odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/9...

Poziv za dostavu ponude javne nabave mlijeka i mliječnih proizvoda

Poštovani: Pozivamo vas da dostavite ponude javne nabave mlijeka i mliječnih proizvoda. Rok ...

Natječaj za voditelja projekta "The first step to happy childhood"

CENTAR ZA REHABILITACIJU "MALA TEREZIJA"V.GORTANA 16, 32100 VINKOVCI KLASA: 112-03/13-01/1UR.BROJ: ...

Započela provedba projekta „The First Step to a Happy Childhood“

U utorak 09. srpnja 2013. godine po potpisivanju ugovara projekt „The First Step to a Happy Ch...

Prvi Uskrsni turnir u stolnom tenisu za osobe s intelektualnim teškoćama

U utorak  5.3.2013.god. s početkom u 9:00 sati u prostorima Centra za rehabilitaciju „Mal...

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com