Kvaliteta osoba s invaliditetom u instituciji i izvan institucije

Teorije izrasle ponajprije iz područja društvenih znanosti, omogućile su postavljanje hipoteza o pre...

Predavanje: depresija i kardiovaskularne bolesti

U Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“, Vinkovci, održano je predavanje na temu „Faktori suradlj...

Predavanje: Model rane intervencije u Centru za rehabilitaciju "Mala Terezija"

U utorak 26.9.2017., u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“, Vinkovci (u daljnjem tekstu Centar)...

Potpomognuta komunikacija za djecu s teškoćama u razvoju

U Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, 4. Srpnja 2017. započeta je edukacija u okviru ...

ISPRAVAK I DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centara za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

CENTAR ZA REHABILITACIJU "MALA TEREZIJA"VINKOVCI KLASA: 023-01/16-01/1 URBROJ: 2196-111-01-01-16-...

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centara za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

Temeljem odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/9...

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com