Javnost rada

 

 

Pozivi i dnevni redovi Upravnog vijeća:

2021.

14.09.2021. - Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća

15.06.2021. - Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća

22.03.2021. - Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća

09.03.2021. - Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća

25.02.2021. - Poziv na 7. sjednicu Upravnog Vijeća

29.01.2021. - Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća

13.01.2021. - Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća

11.01.2021. - Četvrta sjednica održana telefonski

2020.

22.12.2020. - Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća

03.12.2020. - Poziv na radni sastanak Upravnog vijeća

02.11.2020. - Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća

21.10.2020. - Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća

04.09.2020. - Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

15.05.2020. - Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

17.01.2020. - Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

2019.

18.10.2019. - Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

22.07.2019. - Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

18.04.2019. - Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

24.01.2019. - Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

 

 

Pozivi i dnevni redovi Stručnog vijeća:

 

2021.

07.10.2021. - Poziv na sjednicu Stručnog vijeća

07.07.2021. - Poziv na sjednicu Stručnog vijeća

22.04.2021. - Poziv na sjednicu Stručnog vijeća

25.01.2021. - Poziv na sjednicu Stručnog vijeća

2020. 

06.10.2020. - Poziv na sjednicu Stručnog vijeća

06.07.2020. - Poziv na sjednicu Stručnog vijeća

21.04.2020. - Poziv na sjednicu Stručnog vijeća

10.01.2020. - Poziv na sjednicu Stručnog vijeća

2019.

11.10.2019. - Poziv na sjednicu Stručnog vijeća

03.06.2019. - Poziv na sjednicu Stručnog vijeća

09.04.2019. - Poziv na sjednicu Stručnog vijeća

14.01.2019. -  Poziv na sjednicu Stručnog vijeća 

 

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com