Javnost rada

 

Pozivi i dnevni redovi Upravnog vijeća:

2019.

18.04.2019. - Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

24.01.2019. - Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

 

 

Pozivi i dnevni redovi Stručnog vijeća:

2019.

14.01.2019. -  Poziv na sjednicu Stručnog vijeća 

 

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com