Podaci vezani uz ponovljeni javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

Podaci vezani uz ponovljeni javni natječaj za imenovanje ravnatelja: Natječaj je objavljen u „Narod...

Ponovljeni javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“, VINKOVCI   Na temelju ČI. 40. i 41. Zakona o ustanovama...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Nakon otvaranja i pregleda prijava za Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaci...

Podaci vezani uz Ispravak natječaja za ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

Podaci vezani uz javni natječaj za imenovanje ravnatelja: Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama...

Ispravak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

CENTAR ZA REHABILITACIJU„MALA TEREZIJA“, VINKOVCI Na temelju ČI. 40. i 41. Zakona o ustanovama („Na...

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje ravnatelja

Podaci vezani uz javni natječaj za imenovanje ravnatelja: Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinam...

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com