Podaci vezani uz Ispravak natječaja za ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

Podaci vezani uz javni natječaj za imenovanje ravnatelja: Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama...

Ispravak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

CENTAR ZA REHABILITACIJU„MALA TEREZIJA“, VINKOVCI Na temelju ČI. 40. i 41. Zakona o ustanovama („Na...

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje ravnatelja

Podaci vezani uz javni natječaj za imenovanje ravnatelja: Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinam...

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“, VINKOVCI     Na temelju ČI. 40. i 41. Zakona o ustanov...

Odluka o imenovanju koordinatora za zaštitu od epidemije bolesti Covid 19

Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci donosi Odluku o imenovanju koordinatora za zaštitu...

Obavijest - Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini

Obavještavamo Vas da je na temelju Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, bro...

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com