Obavijest - Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini

Obavještavamo Vas da je na temelju Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, bro...

NATJEČAJ - za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - Edukacijski rehabilitator (pripravnik)

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovo...

Isporuka zaštitne opreme - Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije

Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije 17.04.2020. isporučio je CZR "Mala Terezija" pr...

Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID 19 za pružatelje socijalnih usluga

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 16. travnja 2020. donio je Odluku o nužnoj mjeri pojačane ...

Aktivnosti za korisnike usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške za vrijeme COVID 19 epidemije

Zbog epidemije COVID-19, prema naputcima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu pol...

Obavijest obiteljima korisnika stalnog smještaja - mogućnost videopoziva

Obavještavamo obitelji naših korisnika koji su na stalnom smještaju: Zbog nemogućnosti posjeta uzoko...

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com