Obavijest - za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pralja/glačara na neodređeno vrijeme

Vinkovci, 04.12.2019.   O B A V I J E S T   Temeljem prijava na Natječaj za zasnivanje...

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta: Pralja/glačara (m/ž) - na neodređeno puno radno vrijeme

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci na temelju članka 24. Temeljenog kolektivnog ...

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme - Rehabilitator (pripravnik) (m/ž)

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovo...

Poziv za dostavu ponude - nabava svježeg mesa

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu SVJE...

Poziv za dostavu ponude za nabavu profesionalne perilice posuđa

CENTAR ZA REHABILITACIJU ''MALA TEREZIJA'' VINKOVCI Vladimira Gortana 16 32100 Vinkovci Kontakt oso...

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com