Zapisnici sa sjednica Upravnog i stručnog vijeća, te usvojeni službeni dokumenti

Odluke: 

 

Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnici Stručnog vijeća

 

 

 

 

 

 

 

  • 2018. godina
 

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com