Ustroj i organizacija

Centrom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u Centru i jedan predstavnik korisnika Centra ili njegov roditelj ili skrbnik.

Centar zastupa i predstavlja ravnatelj.

Računovodstveni i administrativni poslovi u Centru obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Rad Centra ustrojen je kroz odjele

  1. Odjel psihosocijalne rehabilitacije
  2. Odjel njege i brige o zdravlju
  3. Odjel zajedničkih poslova.

Između radnika odjela ravnatelj imenuje voditelje.

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com