Godišnji planovi, izvješća i strateški dokumenti

Godišnji planovi ustanove:

Strateški dokumenti:

 Godišnja izvješća o radu ustanove:         

  •  - Godišnje izvješće o radu ustanove za 2015.

 

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com