Misija i vizija

Vizija Centra je pružanje jednakih mogućnosti osobama s intelektualnim i tjelesnim poteškoćama, njihovo prihvaćanje u široj zajednici, osposobljavanje i podrška u samostalnom stanovanju, uključivanje u svijet rada, razvijanje novih usluga i preventivnih programa, rane intervencije i pružanje usluga u obiteljskom okruženju.

Misija Centra je obavljanje djelatnosti socijalne skrbi s ciljem podizanja kvalitete života osoba s intelektualnim i tjelesnim poteškoćama. To se postiže kroz programe smještaja , boravka, rane intervencije , psihosocijalne podrške i organiziranog stanovanja u okviru kojih se pružaju usluge stanovanja, njege i brige o zdravlju i psihosocijalne rehabilitacije.

 

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com