Odluka o odabiru za predmet nabave: Industrijski stroj za glačanje putem pare

Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija"

Vinkovci, Vladimira Gortana 16 

 

Klasa: 406-01/23-03/18

Urbroj: 2196-111-01-01-23-8

 

U Vinkovcima, 12.09.2023.

 

Na osnovi članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju Mala Terezija, Pravilnika  o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Klasa: 012-04/20-01/1; Urbroj: 2196-111-01-01-20-1 od 15.04.2020.) i Izmjena Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Klasa: 012-04/23-02/1 Urbroj: 2196-111-01-1-23-1 od 02. siječnja 2023.) Centra za rehabilitaciju Mala Terezija, te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (Klasa: 406-01/23-03/18, Urbroj: 2196-111-01-01-23-7 od 12. rujna 2023. godine), donesena je Odluka o odabiru:

 

 Navedenu Odluku možete preuzeti OVDJE

 

Četvrtak, 12 Listopad 2023 10:47
Pročitano 1142 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com