Poziv za dostavu ponude za mlijeko i mliječne proizvode

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“
Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA: 406-01/24-03/8
Ur. BROJ: 2196-111-01-01-24-3
U Vinkovcima, 27.02.2024


POZIV ZA DOSTAVU PONUDE


Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda evidencijski broj nabave 3/2024 te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda...

 

Poziv možete pruzeti OVDJE

Ponedjeljak, 04 Ožujak 2024 12:47
Pročitano 857 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com