Obavijest i upute o pismenom testiranju, popis kandidata - fizioterapeut

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“
Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

KLASA: 112-01/24-02/1
URBROJ:2196-111-01-01-24-20

U Vinkovcima, 14. lipnja 2024.god.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ ( u daljnjem tekstu :Povjerenstvo), za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, za radno mjesto stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 3- fizioterapeut , 1 izvršitelj u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ objavljeno u Narodnim novinama broj 65/2024. od 31.05.2024.godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ utvrđuje:

OBAVIJEST I UPUTE O PISMENOM TESTIRANJU , POPIS KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA PISMENO TESTIRANJE

Povjerenstvo utvrđuje :
I. POPIS KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO STRUČNI RADNIK U SUSTAVU SOCIJALNE ZAŠTITE 3 - FIZIOTERAPEUT

1. Marija Vulić
2. Angela Butorac
3. Stjepan Antolović
4. Nikolina Manojlović
5. Filip Mendeš
6. Ivana Zovko


II. Kandidati iz točke I. pozivaju se na pismeno testiranje koje će se održati dana 18. lipnja ( utorak) 2024. god, u prostorijama Centra za rehabilitaciju “Mala Terezija“, V. Gortana 16, 32100 Vinkovci u 8,30 sati .
Kandidati koji ostvare najmanje polovicu od ukupnog broja bodova na pisanoj provjeri znanja ( testiranju ) biti će pozvani na razgovor( intervjuu) s Povjerenstvom , o čemu će biti obavješteni putem web stranice Centra : https://czr-malaterezija.hr
Kako bi pristupili pisanoj provjeri znanja ( testiranju) kandidati su dužni pri dolsku predočiti odgovarajuću važeću identifikacijsku ispravu, sami snositi troškove dolaska.
Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.
Pisana provjera znanja (testiranje) sadržavat će pitanja iz slijedećeg:

a) Pravilnik o kućnom redu Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ , Vinkovci
Dostupno na web stranici Centra: https://czr-malaterezija.hr/
https://czr-malaterezija.hr/images/file/dokumenti_i_akti/opci_akti/pravilnik_o_kucnom_redu_CZR_Mala_Terezija.pdf
b) Fizikalna medicina i opća rehabilitacija, Ivo Jajić i suradnici, Medicinska zaklada Zagreb, 2000.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.
Maksimalan broj ostvarenih bodova na testiranju je 20, a na intervjuu je 15 bodova (svaki član Povjerenstva od 1-5 bodova). Pisana provjera znanja traje 45 minuta. Ispravak, precrtavanje ponuđenih odgovora nije dopušteno i neće biti priznati kao točan odgovor. Povjerenstvo će na temelju ostvarenih bodova utvrditi rang listu kandidata.

III. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:
- Koristiti bilo kakvom literaturom i bilješkama
- Koristiti mobitel ili bilo koja druga komunikacijska sredstva
- Napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja za vrijeme testiranja
- Razgovarati sa ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

U slučaju kršenja prethodno navedenoga kandidat će biti udaljen s testiranja te Povjerenstvo neće ocjenjivati rezultate testa navedenoga kandidata , te će se smatrati da je navedeni kandidat povukao prijavu na natječaj.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Petak, 14 Lipanj 2024 11:33
Pročitano 186 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com