Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: uređaj za neurofeedback terapiju

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) i Pravilniku  o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Klasa: 012-04/20-01/1; Urbroj: 2196-111-01-01-20-1 od 15.04.2020.) i Izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Klasa: 012-04/23-02/1 Urbroj: 2196-111-01-1-23-1 od 02. siječnja 2023.) Centra za rehabilitaciju Mala Terezija, Centar provodi postupak jednostavne nabave: 

 

Poziv možete preuzeti OVDJE

 
Ponedjeljak, 01 Srpanj 2024 12:18
Pročitano 61 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com