Odluka o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Svježe meso (svinjetina, junetina)

Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija"
V. Gortana 16, 32100 Vinkovci
32100 Vinkovci
Klasa: 406-01/23-03/15
Ur.broj:2196-111-01-01-23-7

U Vinkovcima 21.03. 2023

Na osnovi članka 39. Statuta Centar za rehabilitaciju Mala Terezija, Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda KLASA:406-01-23-03/15,UR. BROJ:2196-111-01-01-23-6 od 21.03.2023. god. donesena je odluka o odabiru:

 

Navedenu odluku možete preuzeti OVDJE

 
Ponedjeljak, 03 Travanj 2023 12:49
Pročitano 649 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com