Zapisnik o provedenom postupku i rang listi kandidata: skladištar - kućni majstor

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

 

KLASA:112-01/21-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-21-18

 

U Vinkovcima, 3. studeni 2021.godine

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, za radno mjesto skladištar-kućni majstor – 1 izvršitelj u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija „ (u daljnjem tekstu :Centar) objavljeno u Narodnim Novinama broj 107/2021. od 1. listopada 2021. godine, na stranicama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, dana 3. studenoga donosi

 

 

ZAPISNIK O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTI KANDIDATA

  

Povjerenstvo u sastavu: ravnateljica, Marija Lukenda, Marko Štefanac, voditelj Odjela pomoćno tehničkih poslova  i Gordana Capjak, likvidator-blagajnik, imenovano temeljem Odluke ravnateljice KLASA:112-01/21-01/7,URBROJ:2196-111-01-01-21-1 od 1.listpada 2021.godine,  utvrdilo  je slijedeće:

Pismenoj provjeri znanja pristupili su Željko Petričević, Vinkovci i  Damir Zdep, Vinkovci dana 26.listopada 2021. god. u prostorijama Centra u 10.sati uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

 

Razgovor ( intervju) sa kandidatima proveden je dana 3.studenoga 2021. god. u prostorijama Centra.

Nakon provedenog pismenog testiranja i razgovora ( intervjua ) s kandidatima Povjerenstvo je provelo bodovanje cijelog postupka , te je utvrđena slijedeća   rang lista kandidata : 

 

 

Redni broj Ime i prezime kandidata Bodovanje pisanog dijela Bodovanje intervjua Ukupan broj bodova
1. Željko Petričević 15 17 32
2. Damir Zdep 10 12 22Nakon obavljenog bodovanja Povjerenstvo utvrđuje slijedeće:

 

Kandidat Željko Petričević iz Vinkovaca ima najveći broj bodova , ukupno  32 boda te predlažemo da se sa kandidatom sklopi ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme sukladno  natječaju.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

1.Marija Lukenda,  

2. Marko Štefanac,  

3.Gordana Capjak,   

 

PDF DOKUMENT možete preuzeti ovdje

 

Srijeda, 03 Studeni 2021 13:34
Pročitano 1273 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com