Obavijest i upute o održavanju testiranja - skladištar - kućni majstor

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA:112-01/21-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-21-11

U Vinkovcima, 21.listpad 2021.godine

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija „( u daljnjem tekstu Povjerenstvo) donosi :

 

OBAVIJEST I UPUTE  O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

 

Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku natječaja za popunjavanje radnog mjesta skladištar-kućni majstor -neodređeno puno radno vrijeme-1 izvršitelj/ica , objavljenog u Narodnim Novinama 107/2021. od 1. listopada 2021. god. dane su u nastavku.

Pismena provjera znanja i sposobnosti -testiranje  će se održati 26.listopada 2021. god.( utorak ) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Centra, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci.

 Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu i pravodobnu prijavu na natječaj pozivaju se na pisanu provjeru znanja i to kako slijedi:

1.    Danijel Tot, Vinkovci

2.    Željko Petričević, Vinkovci

3.    Nenad Ratković, Vukovar

4.    Damir Zdep, Vinkovci

5.   Antun Neferanović, Privlaka

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom terminu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatom.

Svi pozvani kandidati koji dolaze u Centar dužni su kod dolaska dati na uvid potvrdu o cijepljenju  ili preboljenju ili negativan test na SARS-Cov 2 virus. Kandidati koji ne predoče tražene potvrde neće moći pristupiti testiranju.

Provjera znanja  i sposobnosti kandidata sastoji se od pismene provjere i intervjua .Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 0-20 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili pismeno testiranje ako su za isto  dobili najmanje 10 bodova. Kandidati koji uspješno polože pismeno testiranje, pristupit će intervjuu (razgovoru) s članovima Povjerenstva, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Centra https://czr-malaterezija.hr/ . Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Centru te stečeno radno iskustvo i rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu i  Odluku o izboru kandidata za zapošljavanje na radno mjesto skladištar-kućni majstor.

Kandidati koji su pristupili provjeri znanja imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj u roku  15 dana od dana objave na web  stranici Centra poštujući važeće epidemiološke upute i mjere.

 

PRAVILA TESTIRANJA

Kandidati su dužni doći u predvorje Centra 15 minuta prije početka održavanja testiranja.

Kandidati koji dođu nakon 10:00 sati neće moći pristupiti testiranju.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja (test) koja su jednaka za sve kandidate.

Pisana provjera znanja traje 45. minuta.

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

-          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

-          koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

-          napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

-          razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila, bit će udaljen s provjere znanja, a njegov test se neće razmatrati.                                                                                                     

     

Predsjednica povjerenstva

Marija Lukenda, mag.oec.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1.       Statut Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“( https://czr-malaterezija.hr/dokumenti-i-akti/opci-akti.html )

2.       Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga ( https://czr-malaterezija.hr/dokumenti-i-akti/opci-akti.html )

3.       Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava (NN 68/15)

4.       Pravilnik o kućnom redu Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

 (https://czr-malaterezija.hr/dokumenti-i-akti/opci-akti.html)

 

PDF DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Srijeda, 20 Listopad 2021 13:27
Pročitano 501 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com