Poziv za dostavu ponude - nabava svježeg mesa

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu SVJEŽEG MESA  , te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.


Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.00,00 kuna bez PDV-a (tzv. Bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv možete preuzeti klikom na poveznicu: Poziv za dostavu ponude

Četvrtak, 31 Listopad 2019 07:00
Pročitano 480 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com