Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata za pismeno testiranje - Čistačica

 Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

 

KLASA: 112-01/23-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-23-43

 

U Vinkovcima, 29. svibnja  2023.god.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ ( u daljnjem tekstu :Povjerenstvo), za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, za radno mjesto čistačica  -2 izvršitelja u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ objavljeno u Narodnim novinama broj 51/2023. od 12.05.2023.godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“  utvrđuje:

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU , POPIS KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA PISMENO TESTIRANJE

 

Povjerenstvo utvrđuje:

I. POPIS KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ČISTAČICA

 

1.     Natalija Živković , Retkovci

2.     Vera Kristić, Vinkovci

3.     Tatjana Šebalj, Vinkovci

4.     Terezija Ižaković, Antin

5.     Marija Mamić, Stari Jankovci

6.     Ivana Ćurin, Vinkovci

7.     Kristina Žigmundovac, Gradište

8.     Marijana Zavišić, Stari Mikanovci

9.     Tihana Galić, Vinkovci

10.   Maja Kolarević, Vinkovci

11.   Suzana Crnković, Vinkovci

12.   Dragica Zubčić, Ivankovo

13.   Danijela Grizelj, Vinkovci

14.   Janja Knežević, Vukovar

15.   Ivana Knez, Nuštar

16.   Željka Vučić, Vinkovci

17.   Katica Dejanović, Rokovci

18.   Slavica Valjak, St. Mikanovci

19.   Sanja Kovačević, Vinkovci

20.   Marina Lovrić, Tordinci

21.   Dragica Perković, Nuštar

22.   Marijana Jakšić, Vinkovci

23.   Gordana Fabijan, Vinkovci

24.   Katica Hovanjec, Vinkovci

25.   Maja Hovanjec , Vinkovci

 

II.   Kandidati iz točke I. pozivaju se na pismeno testiranje  koje će se održati dana  05. lipnja ( ponedjeljak) 2023. god. u prostorijama Centra za rehabilitaciju “Mala Terezija“, V. Gortana 16, 32100 Vinkovci  i to:

- od 8.00  do 8.30 sati kandidati od rednog broja 1-8

- od 9.00 do 9.30.  sati kandidati od rednog broja 9-16

- od 10.00 do 10.30 sati kandidati od rednog broja 17-25.

 

Kandidati koji ostvare najmanje polovicu od ukupnog broja bodova na pisanoj provjeri znanja ( testiranju ) biti će pozvani na razgovor( intervjuu) s Povjerenstvom , o čemu će biti obavješteni putem web stranice Centra : https://czr-malaterezija.hr 

Kako bi pristupili pisanoj provjeri znanja (testiranju) kandidati su dužni pri dolasku predočiti odgovarajuću važeću  identifikacijsku ispravu , sami snositi troškove dolaska.

Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pisana provjera znanja (testiranje) sadržavat će pitanja iz  slijedećeg:

a)       Pravilnik o kućnom redu Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ , Vinkovci

          Dostupno na web stranici Centra : https://czr-malaterezija.hr/

https://czr-malaterezija.hr/images/file/dokumenti_i_akti/opci_akti/pravilnik_o_kucnom_redu_CZR_Mala_Terezija.pdf

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i  više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Pisana provjera znanja traje 30 minuta. Ispravak, precrtavanje  ponuđenih odgovora nije dopušteno i neće biti priznati kao točan odgovor. Povjerenstvo će na temelju ostvarenih bodova utvrditi rang listu kandidata.

 

III. Za vrijeme pisane provjere znanja  nije dopušteno:

-          Koristiti bilo kakvom literaturom i bilješkama

-          Koristiti mobitel ili bilo koja druga komunikacijska sredstva

-          Napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja za vrijeme testiranja

-          Razgovarati sa ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti  mir i red

U slučaju kršenja  prethodno navedenoga kandidat će biti udaljen s testiranja te Povjerenstvo neće ocjenjivati rezultate testa navedenoga kandidata , te će se smatrati da je navedeni kandidat povukao prijavu  na natječaj.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Ponedjeljak, 29 Svi 2023 15:44
Pročitano 842 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com