Obavijest o izboru kandidata po natječaju - radni terapeut (2 izvršitelja)

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

 

KLASA: 112-01/23-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-23-7

 

U Vinkovcima, 7. srpnja 2023. god.

 

 O B A V I J E S T

 o izboru kandidata po natječaju

 

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na javni  natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto  RADNI TERAPEUT-2 izvršitelja, a koji je objavljen dana 9. lipnja 2023. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnoj stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i u Narodnim novinama (broj NN 62/2023  ) da su nakon provedenog natječajnog postupka izabrane slijedeće  kandidatkinje:

 

1.      I.M., Nuštar

2.      T.N., Andrijaševci

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na  sudjelovanju u ovom natječaju.

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“

Ponedjeljak, 31 Srpanj 2023 11:05
Pročitano 852 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com